Diabetes en reuma

Diabetes en reuma

Patiënten met reuma

Veel reumapatiënten hebben in min of meerdere mate voetklachten. Ten gevolge van ontstekingsprocessen in en rond de voetgewrichten, verandert de voetvorm.
Hamertenen, klauwtenen, een veranderde drukverdeling onder de voetzool, kan leiden tot pijnlijke voeten.


Patiënten met diabetes

Ten gevolge van diabetes heeft men meer kans op het ontstaan van specifieke voetproblemen - met name voetwonden - dan iemand zonder diabetes. Door deze problemen in een vroeg stadium op te sporen en/of te behandelen, kan in veel gevallen het ontstaan van complicaties voorkomen worden. Om deze reden is het raadzaam ten minste 1 keer per jaar een bezoek te brengen aan een podoloog.