Terugbetaling

Podologische voetverzorging

Terugbetaling door mutualiteit

Afhankelijk van de mutualiteit en de leeftijd van de patiënt is er mogelijkheid tot een terugbetaling voor een podologische voetverzorging

Podologische zolen

Er is reeds terugbetaling voorzien voor podologische functionele zolen door het ziekenfonds Partena. Ook via een aantal verzekeringen bestaat de kans op terugbetaling. Vraag dit gerust na.

Diabetespatiënten

Vergoeding van de podologieverstrekkingen voor de diabetespatiënt zonder zorgtraject

- Door de opname in een zorgmodel kunnen alle patiënten met diabetes mellitus type II die niet opgenomen zijn in een zorgtraject of in een gespecialiseerd en geconventioneerd centrum beter omkaderd worden en genieten van een opvolging voor hun diabetes door hun huisarts.

- Door de opname in een zorgmodel “Opvolging van een patiënt met diabetes mellitus type II” kan uw patiënt een vergoeding krijgen voor bepaalde podologieverstrekkingen op voorschrift van zijn huisarts.

- Voor diabetespatiënten (diabetes type I of type II) die worden opgevolgd in het kader van de overeenkomst diabeteszelfregulatie of in het kader van de overeenkomst met de voetklinieken kan ook de arts-specialist van de diabetesovereenkomst podologieverstrekkingen voorschrijven.

Wat is de rol van de erkende podoloog in het zorgtraject diabetes type 2?

Op medisch voorschrift organiseert hij 2 sessies podologie per jaar van min. 45 minuten, voor de patiënten die behoren tot de risicogroepen 1, 2a, 2b en 3.

Deze sessies worden terugbetaald door de ziekteverzekering. De patiënt betaalt enkel het remgeld.

Voor de patiënten die tot één van de risicogroepen behoren mogen per kalenderjaar mogen maximum 2 prestaties podologie per patiënt geattesteerd worden.

De prijs van het beter bewegen en dit met minder klachten is onbetaalbaar.